Moshchenskaya, Alesya

About Me


Industrial design student at Carleton University in Ottawa.