Hamilton County Courthouse

1111 13th Street
Aurora, NE
68818